Пізнавай світ разом з нами!!!!!!
Розумні діти - щасливі батьки!!!!
 

Вітаємо всіх на нашому сайті!!!!
новини Добренського НВК
натисніть тут
 
 
 

Шкільне учнівське самоврядування

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набутою нею через соціальну практику досвіду активної компетентної участі у громадському житті.

Учнівське самоврядування в нашому НВК існує декілька років. Воно здійснюється через роботу Учнівської шкільної ради на чолі якої стоїть президент. Основною метою учнівського самоврядування НВК є виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації; формування особистості, якій притаманні демократично-громадська культура. Основними функціями  є:

організаторська – самостійно керує своєю суспільно корисною діяльністю

виховна – стає носієм моральних переконань

стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносини.

 

Учнівське самоврядування НВК працює за такою моделлю: